Programul Politic al
ALIANȚEI LIBERARILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
PENTRU EUROPA

PREAMBUL

La împlinirea a 32 de ani de la adoptarea Declaraţiei Suveranităţii, poporul Republicii Moldova rămîne doar un izvor, periodic, al suveranităţii, în loc să devină un purtător real al acesteia. Suveranitatea și puterea de stat nu este exercitată în interesul întregului popor. Societatea rămîne dezbinată, cetățenii țării nu se bucură de un trai decent,instituţiile statului au o cotă mica de încredere din partea populației.

Oamenii s-au dezamăgit în tot şi în toate, problemele vieţii sînt aceleaşi mai bine de trei decenii, Puterea trece de la o grupare politică la alta dar fără a crește exponențial beneficiul public și prosperitatea cetățenilor. Declaraţii privitor la promovarea reformelor şi îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor sunt proliferate permanent, dar insecuritatea, sărăcia, lipsa de perspectivă şi viitorul incert al copiilor rămân lucrurile care, şi în continuare, îngrijorează cel mai mult societatea noastră.

Instituţiile şi valorile democratice autentice sînt proclamate, dar nu sînt garantate şi aplicate plenar, vocea opoziției politice nu este ascultată și auzită, resursele mass-media fie sunt obediente puterii politice de moment fie aparțin unor grupări financiare obscure și sunt controlate în interes propriu.

Republica Moldova rămîne un stat dezbinat teritorial, iar perspectivele reintegrării sunt incerte. Dezbinarea politică conduce la reapariţia elementelor dezbinării sociale, entice etc..

Perspectivele integrării europene rămîn incerte și îndepărtate, chiar dacă situația geo-politică de moment a determinat apropierea țării de structurile europene și alianțele politice transatlantice.

Reformele promovate zeci de ani nu au adus la schimbări reale spre bine, guvernările au oscilat de la liberalism la autoritarism și invers, cetățenii țării fiind văzuți adesea drept o mașină de vot, iar apoi dați uitării sau manipulați în cel mai cinic mod.

Situaţia trebuie schimbată. Republica Moldova are nevoie de o alternativă poltică , a cărei menire este implementarea unor acţiuni reale, calificate și de anvergură, care să schimbe situaţia în plan politic, administrativ, economic, social și cultural.

Proclamându-ne partid cu doctrină și orientare liberal-conservatoare, aderăm la valorile acestui curent politic, afirmate pe plan internațional și ne asumăm obligația permanentă de promovare a acestora. Alianța Liberailor și Democraților pentru Europa recunoaște libertatea individuală și garantarea proprietății private, ca elemente ale bunăstării, precum și solidaritatea socială, grija fașă de oameni, idenitatea națională și respectul față de tradiții și înaintași.

În acțivitatea noastră, vom depune toată puterea și priceperea pentru asigurarea protecției împotriva unor tendințe negative pe care le determină firesc provesul globalizării, dar și promovarea forțată a unor valori extra-moderne, care pot afecta tradițiile, morala, credința, demnitatea și valorile naționale afirmate și moștenite de secole

1. SUVERANITATEA – POPORULUI

Conform Constituţiei, Poporul Republicii Moldova este unicul deţinător al suveranităţii. Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune nu pot exercita puterea de stat în nume propriu. În realitate, garanţiile şi posibilităţile de exercitare a suveranităţii se reduc şi se restrîng, treptat, prin diverse metode, acțiuni şi inacţiuni. În condiţiile cînd majoritatea alegătorilor pledează de foarte mult timp pentru altfel de sisteme electorale, alegerile în organele reprezentative se desfăşoară şi în continuare pe baza listelor închise, de partid. Deşi este afectată legitimitatea, permanent au loc procese de reducere a pragului de validare a alegerilor, din cauza blocajelor cauzate de interesul mai redus al alegătorilor, absenteismul acestora sau votul de protest. Posibilităţile şi mecanismele de organizare şi desfăşurare a referendumurilor iniţiate de cetăţeni (referendumuri populare) sînt limitate, fiind impuse cerinţe dificile pentru iniţierea referendumurilor, iar în orice condiţii decizia finală aparţine guvernanţilor momentului.

În Republica Moldova au eşuat toate încercările de iniţiere a referendumurilor populare şi unicul referendum naţional cu caracter juridic. Printre cauzele eşecurilor sînt opunerea puterii, abordările bazate pe interese politice de moment sau pasivitatea alegătorilor. Chiar şi atunci, cînd alegătorii au avut ocazia să expună masiv opiniile sale şi au susţinut anumite decizii, părerea acestora a fost ignorată sau distorsionată de puterea politică. Sistemul de guvernare al Republicii Moldova a oscilat în timp de 30 de ani în cîteva forme combinate şi contorsionate: prezidenţial cu elemente de sistem semi-prezidenţial (1991-1994); semi-prezidenţial cu elemente de sistem semi-parlamentar (1994-2000); semi-parlamentar cu elemente de sistem semi-prezidenţial (2000-2011); semi-prezidențial cu pregorative reale de sistem parlamentar (2016-2023)..

Putem constată, că deşi aparatul politic de stat trebuie doar să deţină şi să exercite judicios puterea delegată de popor, s-a ajuns în situaţia cînd aparatul politic se consideră însuşi puterea poporului. Situaţia poate fi schimbată prin redarea suveranităţii poporului Republicii Moldova şi acest lucru implică acţiuni şi procese care să asigure: – mai multe mecanisme de exercitare directă a suveranităţii naţionale; – control electoral extins şi responsabilitate sporită a puterii; – garanţii şi protecţie împotriva abuzurilor şi a uzurpării puterii.

Exercitare directă a suveranităţii 

Mecanismele constituţionale şi legislativ-normative existente în domeniul iniţierii şi desfăşurării referendumurilor populare sînt complicate, defectuoase şi asigură controlul quasitotal din partea puterii politice. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru simplificarea şi asigurarea mecanismului de iniţiere populară şi de desfăşurare a referendumurilor populare în probleme de interes major pentru societate şi grupuri largi de cetăţeni. Rezultatele referendumurilor naţionale în anumite probleme de interes major urmează a stabili ori a susţine vectorul urmat de stat şi societate. Puterea politică a momentului nu trebuie să deţină monopolul deciziilor privind desfăşurarea referendumurilor populare, iar deciziile susţinute de majoritatea cetăţenilor urmează să capete formă juridică obligatorie şi executorie, fără autorizări suplimentare.

Pentru realizarea scopurilor menţionate, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va promova modificarea legislaţiei privind iniţierea referendumurilor populare şi perfecţionarea legislaţiei electorale în partea referitoare la referendumurile populare de nivel local, regional sau naţional. Aplicarea principiilor democraţiei directe va fi perfecţionată prin simplificarea şi tehnologizarea proceselor electorale, pentru a reduce costurile acestora şi a spori posibilităţile de consultare publică frecventă. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va promova mecanismul iniţiativelor legislative populare, examinarea cărora să nu poată fi evitată sau tergiversată, iar votarea în Parlament asupra iniţiativelor populare să se realizeze nominal, de către fiecare deputat în parte, pentru a responsabiliza aleşii poporului. Procesele eleсtorale vor fi însoţite de implementarea programelor şi campaniilor de informare publică în domeniile de interes major, pentru a asigura vot conştient şi informat.

Control electoral extins şi responsabilitate sporită a puterii

În prezent sistemul de delegare a reprezentanţilor puterii implică cetăţenii (poporul) practic doar la etapa votării, iar pentru alegeri se propun candidaţi promovaţi în condiţii specifice, fără posibilităţi de intervenţie publică. Respectiv, alegătorii votează pentru candidaţi deja desemnaţi, nu pot modifica candidaturile, adesea nu cunosc bine pentru cine anume votează sau votînd pentru anumite persoane – aleg în realitate pe altele, din capul listei. Promovarea candidaţilor depinde în mare parte de lideri de partid sau anumite grupări de interese, şi nu de valoarea şi susţinerea acestora în rîndurile alegătorilor. Sistemul electoral aplicabil în prezent nu asigură reprezentare teritorială, nici legătură între cei aleşi şi alegători, acordă posibilităţi limitate de revocare, în temei la expirarea mandatului şi astfel reduce responsabilitatea aleşilor faţă de cetăţeni şi comunitatea locală.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va asigura mecanisme de exercitare a democraţiei directe, prin promovarea modificării sistemului electoral pentru alegerile organelor representative (Parlament şi consilii locale, rationale), din sistemul proporţional existent în prezent – la sistem majoritar, iar la etapa de tranziţie, vom pleda pentru implementarea unui sistem mixt, o parte mai mică de candidaţi urmînd a fi aleasă pe baza sistemului proporţional, bazat pe liste de partid, iar o parte mai mare de candidaţi urmînd a fi aleasă în baza sistemului majoritar, cu circumscripţii uninominale. Considerăm necesară revizuirea nomenclatorului funcţiilor publice care în prezent se numesc administrativ, în scopul extinderii numărului demnitarilor publici aleşi direct sau indirect. Optăm pentru promovarea posibilităţilor de revocare a funcţionarilor aleşi în baza sistemului majoritar, pentru a asigura controlul public permanent asupra acestora.

Democraţie participativă contra abuzurilor şi a uzurpării puterii

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa nu tolerează ca puterea de stat să fie exercitată abuziv, în detrimentul interesului public, prin metode ce conduc la uzurparea puterii sau care să admită capturarea puterii de stat de grupuri restrînse. În realizarea acestor scopuri,  Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va pleda pentru implementarea mecanismelor de participare democratică la iniţierea, adoptarea şi implementarea deciziilor de către organele puterii de stat de toate nivelele. Adoptarea modificărilor constituţionale importante se poate realiza doar cu participare populară masivă, iar modificarea normelor constituţionale referitoare la exercitarea puterii de stat, la chestiuni pentru care nu există consens social-politic major – pot fi realizate doar cu aprobare prin referendum popular şi dacă sînt susţinute de majoritatea alegătorilor incluşi în listele electorale. Pentru asigurarea legitimităţii deciziilor de revizuire a Legii Supreme considerăm oportună menţinerea pragului de validare a referendumurilor constituţionale şi admiterea adoptării deciziilor importante pentru societate şi grupuri largi de cetăţeni – doar prin consultare publică, transparentă şi obiectivă.

Legitimitatea actului de guvernare este limitată de mandatul primit din partea alegătorilor care vizează aplicarea strictă a programului de guvernare. Nu pot fi promovate inițiative legislative cu impact major pentru societate care nu au fost anterior anunțate și dezbătute în societate și în privința cărora nu există o opțiune populară exprimată prin vot. Când guvernarea devine ilegitimă trebuie create mecanisme eficiente pentru întoarcerea la votul popular prin alegeri electorale anticipate.

 

2. CLASĂ POLITICĂ DEMOCRATICĂ, RESPONSABILĂ ŞI INDEPENDENTĂ

Partidele politice constituie fundamentul sistemului democratic, dar partidele politice din Republica Moldova nu pot fi considerate un fundament ca atare. Democraţia existentă în Republica Moldova, deşi este bazată pe sistem pluripartidist, rămîne a fi considerată imitativă, de vitrină, iar implicarea partidelor în schimbarea acestei situaţii nu este posibilă atît timp cît încrederea în partide este foarte redusă, cultura politică nu are nivelul adecvat societăţii moderne, iar partidele nu au capacităţi instituţionale şi nu asigură buna guvernare. Partidele politice sînt percepute ca fiind corupte, cu finanţare netransparentă şi obediente intereselor financiar-economice obscure, iar coruperea partidelor conduce spre coruperea alegătorilor. De la partidele politice se cere întrunirea şi respectarea unui şir de condiţii, promovarea valorilor democratice autentice, pentru a nu admite devieri spre autoritarism. Doar existenţa clasei politice democratice, responsabile şi independente poate contribui la consolidarea democraţiei şi bunei guvernări.

Instituţionalizarea partidelor şi democraţia internă în cadrul acestora

Partidele ca entităţi, structurile acestora, procedurile şi comportamentele aplicabile în interiorul partidelor activează permanent, se dezvoltă, acumulează diverse valori. Pentru a fi acceptate şi recunoscute în calitate de structuri ce fac parte din procesul democratic autentic, partidele trebuie să întrunească elemente instituţionale speciale, cum ar fi baza doctrinară, conducerea instituţionalizată şi depersonalizată, reguli aplicabile permanent.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa subscrie acestor necesităţi şi va promova permanent în activitatea sa autonomia organizaţiilor de partid, libertatea exprimării şi acţiunii în cadrul organizaţiilor de orice nivel, principiul de bază urmărit fiind construirea verticalei partinice după formula „de jos în sus”. Membrii de rînd şi organizaţiile primare trebuie să deţină iniţiativa şi dreptul de elaborare a deciziilor care îi vizează, să poată promova aceste decizii fără limitări neadecvate.

ALDE pledează pentru impunerea reglementărilor clare şi obligatorii privind adoptarea deciziilor şi desfăşurarea acţiunilor, pentru crearea şi funcţionarea reală şi eficientă a structurilor interne ale partidelor. Funcţiile de conducere politică, administrativă şi gestiunea financiară în cadrul partidelor urmează a fi separate, iar activităţile în domeniu să fie supuse verificării permanente din partea organelor colegiale ale partidelor. Este obligatoriu să se asigure participarea cît mai largă a membrilor de partid la examinarea şi dezbaterea problemelor legate de aspectele organizatorice, financiare, administrative şi alte aspecte de activitate internă a partidului. Interesele financiare personale, afilierile corporative, rudenia şi afilierea urmează a fi criterii de apreciere a conflictului de interese în cadrul partidului, la orice nivel al organizării acestuia. Conflictul de interese urmează a fi declarat sau sesizat şi va fi soluţionat de membrul partidului în privinţa căruia apare conflictul sau de organele partidului abilitate cu atribuţii de asigurare a comportamentului etic.

Criteriile meritocraţiei trebuie să stea la baza promovării partinice şi în organele administraţiei publice. Pentru a promova democraţia internă în cadrul partidelor, ALDE consideră oportună şi necesară stabilirea mecanismului de vot preferenţial în alegeri, astfel ca alegătorul să aleagă nemijlocit candidatul de pe lista partidului, nu doar partidul ca entitate. Înaintarea candidaţilor la diverse funcţii de partid şi administrative/publice trebuie să se realizeze în baza organizării alegerilor prealabile, în cadrul organizaţiilor teritoriale ale partidului. Urmează a fi promovate constant prevederi privind sistemul de rotaţie în conducerea partidelor politice şi a structurilor acestuia.

Resursele financiare acumulate de organizaţiile locale trebuie să se administreze preponderent de aceste organizaţii, iar finanţarea publică acordată partidului va viza performanţele şi implicarea organizaţiilor locale.

3. STAT DE DREPT AUTENTIC

Sistemul juridic al unui stat trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor constituționale, pe separația și colaborarea puterilor, astfel ca între puterea legislativă, executivă și judecătorească să existe mecanisme de control și echilibru reciproc (check and ballance), pentru a împiedica derapajele spre autoritarism, prevalența uneia asupra alteia sau imixtiunile reciproce.

Consolidarea justiţiei şi a organelor de drept

Statul de drept este imposibil în lipsa justiţiei independente şi responsabile, fără organe de drept eficiente, dedicate total binelui public şi apărării intereselor cetăţeanului. Percepţiile privind situaţia în domeniul justiţiei înregistrează cote reduse de încredere, justiţia este apreciată ca fiind afectată de fenomenul corupţiei, de control politic şi administrativ, de iresponsabilitate şi ineficienţă, de transparenţă redusă. Eficienţa operaţională a structurilor implicate în efectuarea justiţiei este scăzută, utilizarea tehnologiilor informaţionale are loc parţial şi selectiv. Reformele în domeniul justiţiei trebuie să aducă la creşterea încrederii în sistem şi la reabilitarea justiţiei, dar pentru aceasta ele trebuie să fie curăţite de orice interese politice şi încercări de menţinere a controlului administrativ neadecvat.

Consolidarea independenţei şi eficienţei puterii judecătoreşti urmează a fi cumulată cu responsabilitatea sporită a exponenţilor sistemului, dar şi cu degrevarea acestora de volumul sporit al sarcinilor ce afectează calitatea activităţii. Justiţia necesită reabilitare şi investiţii, iar pentru aceasta sînt necesare legi noi, resurse financiare, materiale şi umane adecvate, sporirea remunerării angajaţilor şi responsabilizarea acestora în raport cu rezultatele activităţii. Reformarea reală a organelor de administrare în sistemul justiţiei, perfecționarea activității instanţelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală constituie priorităţi ale momentului şi domenii a căror activitate prodigioasă va determina eficienţa puterii de stat în general.

Justiția, în tot ansamblul său, trebuie să se afirme ca o instituție independentă dar în același timp să promoveze abordare restitutivă decât represivă. Cetățenii nu au nevoie de show-uri mediatice și oameni încătușați arătați la tv, ci de garanții că Legea este egală pentru toți, iar cei care o încalcă răspund și sunt impuși la plata unor beneficii restitutive (confiscarea averilor, repararea prejudiciilor, munca counitară etc)

Odată efectuate schimbările necesare, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va promova stabilitatea legislativă şi nu va tolera caracterul selectiv sau contradictoriu al reformelor în domeniul justiţiei.

Organele de drept care asigură ordinea publică, securitatea cetăţenilor şi a statului, combaterea criminalităţii necesită modermnizare, eficientizare și responsabilizare. Aceste instituţii urmează a fi reabilitate, să-şi sporească prestigiul şi autoritatea, să fie respectate şi să devină instituţii în care există încredere. Principalele intervenţii vizează organele ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, menţinerea ordinii de drept şi combaterea corupţiei. Organele din domeniul securităţii statului urmează a fi supuse unui proces permanent de modernizare , reevaluare a capacităţilor profesionale şi a probităţii angajaţilor. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru dotarea şi finanţarea corespunzătoare a organelor de drept, în scopul corespunderii standardelor în domeniu, aplicate în ţările europene.

Integritate și meritocrație

Pentru ocuparea funcțiilor publice trebuie respectate criteriile de integritate, moralitate și meritocrație. Persoanele aflate în conflict de interese, în alte situații care le fac incompatibile cu funcția respectivă nu pot fi admise necondiționat să participe la ocuparea de funcții publice.

La ocuparea funcțiilor publice trebuie să primeze competențele profesionale și nu criteriile politice, accederea în funcțiile publice trebuie să se facă prin concurs, în condiții de transparență și cu respectarea de criterii obiective, bine prestabilite.

Zero toleranţă la corupţie

Activitatea de combatere a corupţiei nu trebuie să se oprească ori să fie redirecţionată după necesităţile politice ale momentului. Izvorul principal al corupţiei este puterea şi lipsa voinţei politice în aplicarea mecanismelor de prevenire şi combatere a corupţiei. Fenomenele corupţionale care afectează administraţia de stat subminează toate perspectivele dezvoltării, împiedică procesul de integrare europeană, aprofundează disfuncţiile instituţionale, subminează stabilitatea politică a Republicii Moldova, încrederea societăţii în sistemul politic, afectează dezvoltarea economică şi atragerea investiţiilor străine. Nivelul de combatere şi limitare a fenomenului corupţiei este redus, nu permite controlul deplin al situaţiei din partea instituţiilor statului, iar aceasta permite perpetuarea şi dezvoltarea fenomenelor corupţionale.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a declarat drept prioritate şi principiul general: „Zero toleranţă la corupţie”. În conformitate cu acest principiu, ALDE consideră prioritarămenținerea în legislaţie a caracterului grav al infracţiunilor de corupţie, cu sancţiunile şi consecinţele care rezultă din această calificare. Atenţie specială urmează a fi acordată mecanismelor de confiscare a averilor şi neadmiterii în funcţii publice şi alte funcţii de răspundere a persoanelor implicate anterior în activităţi corupţionale, indiferent de stingerea antecedentelor penale. Responsabilitatea personală a demnitarilor şi funcţionarilor va permite evitarea abordărilor de non-răspundere colectivă, iar mecanismele de control intern şi extern vor contribui suplimentar la această responsabilitate. Funcţionarii trebuie expuşi controlului public plenar şi transparenţa trebuie să vizeze veniturile, averile, interesele şi relaţiile de rudenie ale funcţionarilor. Metodele de sancţionare prejudiciară a faptelor corupţionale constituie elemente definitorii ce determină iminenţa şi promptitudinea intervenirii sancţiunilor, iar publicul informat despre intoleranţa manifestărilor corupţionale capătă încredere, acordă susţinere şi diseminează voluntar bunele practici în materie. Este necesar să se conştientizeze şi statueze legal, că acordarea „acoperirii” politice sau administrative pentru cei implicaţi în acte de corupţie echivalează cu participarea la acţiunile infracţionale respective şi implică aceleaşi sancţiuni ca şi infracţiunea de corupţie propriu-zisă.

Deoarece corupţia este mai uşor şi mai „ieftin” de prevenit decît de combătut, accentul special al acţiunilor anticorupţie va fi pus pe elementele preventive, cu cele mai largi implicaţii: educaţie, cultură, diseminarea bunelor practici, comunicare publică, cultivarea intoleranţei sociale faţă de fenomenele corupţiei şi conexe, excluderea fermă din activităţile publice şi private a persoanelor implicate în acte corupţionale etc.

Dezvoltarea tehnologiilor trebuie urmată de implicarea lor în procesul prevenirii şi combaterii corupţiei. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru tehnologizarea proceselor administrative şi de autorizare, prin aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne (e-guvernare). Sistemul de e-guvernare are menirea de a confirma în practică principiul: „maşinile şi sistemele electronice nu iau mită”.

Legislație accesibilă, clară și previzibilă

Legile trebuie promovate și adoptate printr-o dezbatere amplă, care să permită previzionarea efectelor posibile, astfel încât să se asigure că sunt adoptate cele mai adecvate măsuri pentru situațiile reglementate.Este de preferat ca o lege să fie amplu dezbătută mai mult timp decât să fie adoptată într-o manieră rapidă și ulterior să necesite mai multe corecții și modificări legislative.

Actele normative ale autorităților publice centrale și locale trebuie să fie cât mai simple, clare și cuprinzătoare pentru sectorul de reglementare, astfel încât să fie redus numărul de acte normative și administrative de ordin secundar necesar pentru aplicarea lor, precum și limitată intervenția umană de interpretare ulterioară abuzivă.

Autoritatea publică trebuie să evite excesul de reglementare și să simplifice propria funcționare și furnizarea serviciilor publice. Simplificarea actelor și regulilor administrative și digitalizarea serviciilor publice trebuie să fie o prioritate continuă a autorităților publice centrale și locale.

Limitarea puterii publice

Statul nu trebuie să fie deasupra propriilor cetățeni, ci în serviciul lor, fără discriminare, oriunde s-ar afla ei, în țară sau în străinătate.

Intervenția statului trebuie limitată la sfera publică fără intruziuni abuzive în viața privată a cetățeanului sau în economie, iar autoritățile publice trebuie să intervină doar acolo unde libera inițiativă individuală nu poate oferi soluții.

Puterea publică se exercită doar pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și apărarea intereselor colective naționale.

Aceleași reguli care se impun cetățeanului trebuie să fie respectate și de către instituțiile publice, iar autoritatea publică trebuie să fie sancționată și/sau amendată în același fel cu cetățeanul atunci când nu-și respectă obligațiile sau întârzie în îndeplinirea lor.

4. ECONOMIE MODERNĂ ŞI COMPETITIVĂ

Economia modernă nu poate fi edificată în lipsa voinţei politice, fără transformări radicale în instituţiile şi politicile statului. Trecerea de la un model de creştere economică bazat pe consum şi remitenţe la unul bazat pe atragerea investiţilor locale şi străine, dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri şi servicii presupune o nouă agendă de dezvoltare pentru Republica Moldova, care include reforme temeinice ce trebuie realizate în toate domeniile economice. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europasusţine schimbarea paradigmei de dezvoltare a ţării şi se va implica activ în procesul amplu şi complex de modernizare a economiei naţionale.

ALDE acceptă, că productivitatea, competitivitatea şi eficienţa economică au drept caracteristici: mediu legislativ stabil şi previzibil; structură economică flexibilă şi elastică; investiţii substanţiale în infrastructură tradiţională şi tehnologică; promovarea economiilor private şi a investiţiilor autohtone; promovarea mărfurilor şi serviciilor pe pieţele internaţionale şi a atractivităţii pentru investiţii străine directe; axare pe calitate, rapiditate şi transparenţă în guvernare şi administraţie; păstrarea unei relaţii echilibrate între nivelurile salariale, productivitate şi taxare; păstrarea amprentei sociale a economiei de piaţă; reducerea disipării salariilor şi întărirea clasei de mijloc; investiţii puternice în educaţie, în mod deosebit la nivel secundar şi în instruirea continuă a forţei de lucru; balansarea economiilor de proximitate şi globale; păstrarea sistemelor valorice pe care le doresc cetăţenii.

Mediu de afaceri favorabil ţării, cetăţenilor şi comunităţii de afaceri

Crearea condiţiilor favorabile pentru activitatea comunităţii de afaceri este o prioritate majoră pentru stat. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru separarea businessului de politic. și asigurarea tratamentul prietenos faţă de comunitatea de afaceri. Contribuabilii oneşti trebuie trataţi cu o deosebită consideraţie de către instituţiile de stat şi angajaţii acestora.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va susţine iniţiativele şi măsurile de eliminare a birocraţiei, corupţiei, traficului de influenţă, cumătrismului din structurile de stat. Aceste flagele, adînc înrădăcinate, inhibă dorinţa investitorilor locali şi străini de a demara şi de a susţine afaceri în sectoarele economice ale Republicii Moldova.

Creşterea poverii fiscale, hărţuirea permanentă a agenţilor economici prin controale numeroase şi nemotivate, schimbarea frecventă a regulilor de joc fac din economia tenebră o oază în care îşi găsesc locul tot mai mulţi membri ai comunităţii de afacerii. ALDE promovează diminuarea poverii fiscale, eliminarea barierelor administrative din economie şi asigurarea previzibilităţii politicilor fiscale, vamale, comerciale etc.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa recunoaşte concurenţa loială drept unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltării economiei şi va susţine măsurile îndreptate pentru crearea și menținerea unui mediu concurenţial autentic în afaceri. Optăm pentru asigurarea accesului liber pe piaţă a mărfurilor şi serviciilor, eliminarea barierele existente şi restructurarea întreprinderilor cu poziţii dominante (monopoliste), pentru asigurarea accesului operatorilor alternativi la infrastructura de suport (căi ferate, transport aerian, infrastructură a calităţii, comunicaţii).

Susţinem măsurile direcţionate spre simplificarea operaţiunilor de iniţiere şi de închidere a afacerilor, eliminarea barierelor administrative din economie, înlăturarea barierelor în comerţul transfrontalier, îmbunătăţirea cadrului investiţional, promovarea exporturilor, asigurarea unui acces mai bun al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la tenderele/comenzile de stat, la finanţare bugetară şi mixtă etc.

ALDE susține reducerea timpului şi costurilor pentru iniţierea unei afaceri, obţinerii autorizaţiilor de construcţie, altor acte permisive, operaţiunilor de import şi export, reducerea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, reducerea numărului de documente necesare pentru operaţiunile de export-import, a numărului controalelor, rapoartelor obligatorii şi actelor permisive.

Considerăm necesară reevaluarea şi revizuirea legislaţiei muncii, în scopul asigurării păstrării protecţiei angajaţilor şi limitarea abuzurilor angajatorilor. Este imperios necesară evitarea suprareglementării şi crearea situaţiilor cînd eludarea legislaţiei muncii este mai avantajoasă decît respectarea integrală a acesteia.

Eficientizarea sectorului public şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice

Republica Moldova are reuşite modeste în crearea cadrului instituţional solid, care să eficientizeze creşterea economică. Un rol central în asigurarea competitivităţii economiei naţionale revine instituţiilor publice, dar acestea sînt în situaţie precară. Modernizarea continuă a sectorului public trebuie tratată drept prioritate în materie de politici guvernamentale, fiind unul din cele mai importante criterii de apreciere a progreselor în direcţia integrării europene.

Pe termen mediu, problema sustenabilităţii finanţelor publice rămîne deschisă, eventualele diminuări ale ritmurilor de creştere economică pot determina o încetinire a încasărilor bugetare. La fel, un risc major pentru finanţele publice vine din partea cheltuielilor sociale, care sînt considerabile şi sînt gestionate neeficient.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va susţine măsurile de asigurare a stabilităţii bugetului public naţional, crearea cadrului bugetar-fiscal previzibil, menţinerea deficitului bugetar la un nivel rezonabil şi consolidarea administrării fiscale şi vamale, asigurarea echităţii în repartizarea finanţelor publice, reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.

ALDE optează pentru flexibilizarea procedurilor de utilizare a banilor publici şi introducerea schemelor de finanţare a cheltuielilor bugetare bazate pe rezultat, pentru creştere economică durabilă, prin reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa susţine implementarea în sectorul public a mecanismelor de gestionare moderne, bazate pe „managementul performanţei”, elaborarea unui nou sistem de remunerare în cadrul sectorului public bazat pe eficienţa şi randamentul angajaţilor.

Revigorarea infrastructurii şi a sectorului energetic

Calitatea infrastructurii în Republica Moldova este foarte rea, investiţii în infrastructura ţării au fost puţine şi pot fi caracterizate ca deficiente pe mai multe componente: drumuri, aprovizionare cu apă, electricitate, gaz.

Infrastructura transporturilor terestre este inadecvată, alocarea de resurse insuficiente pentru întreţinerea şi reabilitarea drumurilor a condus la deteriorarea fizică considerabilă a acestora. Este nevoie de un efort urgent şi considerabil pentru îmbunătăţirea reţelei de drumuri.

Calitatea şi fiabilitatea serviciilor publice în Republica Moldova sînt în general deficiente. După ani întregi de întreţinere insuficientă şi reabilitare amînată se fac simţite consecinţe sub forma consumului excesiv de energie, creşterii scurgerilor, accidentelor în reţele, calităţii nefiabile a serviciilor.

O situaţie complicată există în sectorul energetic, Republica Moldova fiind practic integral dependentă de resursele energetice externe, iar pe interior utilajul este uzat fizic şi moral. În condiţiile în care avem foarte puține resurse energetice produse pe intern,și eficienţa energetică în Republica Moldova este foarte scăzută, ceea ce conduce la creşterea substanţială a costurilor resurselor energetice.

ALDE optează pentru: menţinerea suveranităţii naţionale şi proprietăţii publice asupra resurselor primare de energie şi respectarea opţiunilor naţionale în domeniul energiei; creşterea siguranţei ofertei de energie şi menţinerea unui grad acceptabil de dependenţă faţă de importuri prin diversificarea surselor de import; sporirea resurselor energetice proprii, a rutelor şi reţelelor de transport naţionale şi regionale; cooperarea regională pentru protecţia infrastructurii critice in domeniul energiei.

ALDE susţine transmiterea prestării unor servicii publice către sectorul privat şi transparenţa în activitatea întreprinderilor de stat şi municipale, activitatea cărora ţine de infrastructură.

ALDE susţine dezvoltarea interconexiunilor dintre sistemele de conducte (de gaz şi electricitate) ale Republicii Moldova, României și Ucrainei, diversificarea şi dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, promovarea eficienţei energetice, liberalizarea şi demonopolizarea pieţei energetice.

Este principial ca sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducînd la minim impactul nefast asupra economiei, societăţii şi mediului. Dezvoltarea transporturilor are în vedere facilitarea includerii sistemelor urbane în mediul european prin îmbunătăţirea serviciilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, avînd destinaţiile principale în Europa.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, ceea ce va permite creşterea vitezelor medii de circulaţie şi a fluidităţii traficului, sporirea şi diversificarea ofertei de transport de mărfuri şi a calităţii serviciilor de transport de călători, optimizarea utilizării mijloacelor de transport în condiţii de siguranţă şi competitivitate.

ALDE va monitoriza realizarea progresivă a performanţelor impuse pe piaţa transportului aerian privind inter-operativitatea, standardele şi reglementările aplicabile, cerinţele de siguranţă, securitate şi de protecţie a mediului.

5. PROTECŢIE SOCIALĂ ECHITABILĂ ŞI NIVEL DE TRAI DECENT

Situaţia în care se află Republica Moldova a marcat profund situaţia economică a ţării, afectînd în mare măsură principalele caracteristici sociale: reducerea populaţiei în general şi a celei active şi ocupate; aprofundarea tendinţelor negative în procesele demografice; creşterea şomajului; menţinerea unei diferenţieri nejustificate a veniturilor diverselor grupuri social-demografice ale populaţiei.

ALDE îşi asumă responsabilitatea promovării politicilor de stimulare economică şi a celor cu caracter social, susţinute de reforme care să asigure creşterea economică durabilă şi reducerea sărăciei.

Asigurarea accesului la un loc de muncă

Tranziţia spre economia de piaţă a păstrat tendinţa negativă a indicatorilor principali ai pieţei forţei de muncă. Creşterea numărului şomerilor, nivelul scăzut al ocupării forţei de muncă, migraţia intensă a forţei de muncă şi sporul negativ al populaţiei afectează grav oferta forţei de muncă. Ca rezultat al scăderii nivelului de ocupare şi creşterii ratei şomajului, a crescut considerabil numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Ca urmare a reducerii numărului locurilor de muncă vacante, situaţia pe piaţa muncii s-a agravat, iar statul are capacităţi reduse de angajare a cetăţenilor. Rămîne pronunţată diferenţierea nivelului de salarizare în aspect ramural, se păstrează dezechilibrul între cererea şi oferta forţei de muncă. Situaţia este agravată şi de nivelul scăzut de pregătire/instruire a forţei de muncă.

ALDE propune soluţionarea problemelor menţionate prin: implementarea unui sistem eficient de orientare profesională în cadrul învăţămîntului superior şi mediu de specialitate; informarea privind cererea şi oferta pe piaţa muncii, în scopul evitării cererii exagerate din partea viitorilor absolvenţi la unele specialităţi şi stimularea cererii la specialităţile solicitate pe piaţa muncii. Corelarea pregătirii profesionale cu cerinţele pieţei muncii sau la cererea nemijlocită a agenţilor economici, asigurînd o creştere a ponderii de angajare a absolvenţilor este foarte importantă. Priorităţi ale partidului sînt sporirea eficienţii şi motivării muncii prin cursuri de instruire, majorarea salariilor şi avansare in carieră, ridicarea gradului de conştientizare în rîndul populaţiei privind necesitatea şi importanţa instruirii pe parcursul întregii vieţi, drept condiţie de bază în asigurarea competitivităţii forţei de muncă.

Sistemul de asigurări sociale

Actualul sistem de asigurări sociale are nevoie de o majorare semnificativă a numărului de contribuabili şi respectiv, a veniturilor acestora, deo stabilizare a sistemului de asigurare cu pensii.

ALDE pledează pentru perfecţionarea sistemului de asigurări sociale prin: formularea clară a riscurilor asigurate în cadrul sistemului public de asigurări sociale şi a cotei-părţi de asigurare pentru fiecare risc; excluderea cheltuielilor nejustificate, care nu corespund riscurilor sociale asigurate; stabilirea cotei unice de contribuţii de asigurări sociale pentru toţi participanţii la sistemul public;

ALDE consideră că o soluţie pentru întregul sistem de pensionare ar fi unificarea sistemului de pensii, alinierea normelor de pensionare la condiţii unice. Pentru aceasta e nevoie de o serie de acţiuni în sensul diminuării facilităţilor disproporţionate acordate anterior, ceea ce ar permite pensionarea echitabilă şi realizarea echilibrului între contribuţii şi beneficii pentru toţi pensionarii.

Asistenţă socială

ALDE va interveni pentru înlăturarea efectelor negative ale evenimentelor care se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile ce nu pot face faţă exigenţelor vremii.

Pledăm pentru susţinerea categoriilor vulnerabile ale populaţiei, prin direcţionarea eficientă a protecţiei sociale şi prevenirea excluziunii sociale. Partidul are ca obiectiv primordial al politicilor de asistenţă socială atenuarea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale a persoanelor nevoiaşe şi cu dizabilităţi, prin diverse servicii de asistenţă socială, acordate în combinaţie cu beneficiile băneşti, în funcţie de problemele existente.

Considerăm necesară reconsiderarea sistemului existent de acordare a prestaţiilor sociale, care se va produce prin implementarea treptată a principiului de acordare a asistenţei sociale în baza testării veniturilor reale şi a evaluării necesităţilor solicitanţilor. ALDE are viziune complexă în dezvoltarea sistemului de servicii sociale, care răspunde nevoilor persoanelor şi familiilor aflate în dificultate. Principiile care vor asigura calitatea şi eficienţa prestării serviciilor sociale vor fi următoarele: asistenţă socială orientată – direcţionarea prioritară a serviciilor sociale către cei mai defavorizaţi şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluărilor nevoilor individuale. La fel, centrarea pe beneficiar – ajustarea serviciilor sociale la necesităţile beneficiarilor în baza evaluării sistematice a impactului acestora asupra situaţiei beneficiarului, dar şi accesibilitatea – asigurarea accesului persoanelor şi familiilor la servicii sociale, dezvoltarea şi amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor; asigurării oportunităţilor egale – drepturile la serviciile sociale, în condiţii de tratament egal şi fără discriminare.

Protecţie socială pentru familii şi copii

În condiţiile de criză economico-financiară, însoţite de un flux masiv al migraţiei membrilor familiei în căutarea unui loc de muncă, obiectivul prioritar al protecţiei sociale este, , dezvoltarea unui sistem coerent şi unitar de suport al familiei.

ALDE pledează pentru asigurarea dreptului copilului de a creşte într-o familie sau într-un mediu cît mai apropiat de aceasta, prin dezvoltarea serviciilor sociale alternative instituţionalizării, atît celor comunitare, cît şi celor de tip familial, şi anume: centre de zi şi de plasament temporar pentru diferite categorii de copii aflaţi în dificultate, centre maternale, case de copii de tip familie, serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

În vederea optimizării politicii de protecţie a familiei şi copilului, ALDE îşi va concentra eforturile la: elaborarea, aprobarea şi dezvoltarea cadrului legal şi instituţional pentru acreditarea, monitorizarea prestatorilor de servicii sociale, precum şi a mecanismului de procurare a serviciilor sociale de la prestatori; implementarea la nivel naţional a unui sistem informaţional de evidenţă a tuturor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate, a serviciilor sociale existente şi a celor necesare, a costurilor serviciilor şi a personalului din sistemul de protecţie a familiei şi copilului; prevenirea abandonului social al copiilor ca urmare a migraţiei părinţilor în căutarea unui loc de muncă; eficientizarea activităţii autorităţilor tutelare din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II în promovarea şi respectarea drepturilor copilului, monitorizarea şi evaluarea periodică a activităţii acestora; consolidarea eforturilor specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului în scopul prevenirii şi contracarării fenomenului de violenţă asupra copilului; consolidarea capacităţilor profesioniste ale specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

ALDE susţine reformarea continuă a sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin introducerea unei metodologii noi de determinare a dizabilităţii în conformitate cu prevederile clasificării internaţionale şi prin dezvoltarea cadrului legal de reglementare a serviciilor sociale destinate persoanelor respective. Pledăm pentru dezvoltarea de către stat a serviciilor sociale noi pentru persoanele cu dizabilităţi şi continuarea politicilor de dezinstituţionalizare, astfel încît aceste persoane să trăiască în comunitate. Serviciile au menirea de a preveni instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, acordarea suportului către cei care îngrijesc astfel de persoane, precum şi integrarea copiilor cu dizabilităţi în comunitate şi interacţiunea lor cu semenii.

Reforma protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi presupune un complex de dimensiuni, începînd de la abordarea dizabilităţii, care va fi efectuată în dimensiunile modelului medico-social, ceea ce presupune că accentul nu va fi pus pe posibilul handicap, ci pe constrîngerile care împiedică exercitarea drepturilor fundamentale. Promovarea modelului social presupune incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, accesul la educaţie, încadrarea în cîmpul muncii etc. Pe termen lung, acest lucru va permite modificarea sistemului actual de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru a fi orientat spre acordarea prioritară nu a prestaţiilor, ci a serviciilor sociale.

Sistem de sănătate centrat pe necesităţile cetăţenilor

Sistemul de sănătate în Republica Moldova este deficient la mutipli indicatori esenţiali, cum ar fi calitatea serviciilor de sănătate, accesibilitatea la ele a populaţiei, în special din zonele rurale, ineficienţa funcţională a infrastructurii existente etc.

Sunt evidente verigile slabe ale sistemului naţional de sănătate, cum ar fi: infrastructura fizică insuficient dezvoltată, dotarea insuficientă a instituţiilor medicale, lipsa unui sistem informaţional integrat şi unitar, incidenţa mare a bolilor cronice non-transmisibile şi insuficienţa măsurilor de prevenire a acestora, insuficienţa cercetărilor fundamentale a factorilor de risc pentru bolile cronice non-transmisibile, motivarea insuficientă a lucrătorilor medicali, influenţa asupra accesibilităţii serviciilor medicale şi a calităţii lor, menţinerea preferinţelor pentru sistemul de sănătate urban faţă de cel rural, exodul forţei de muncă din sistemul de sănătate, capacităţile şi abilităţile manageriale insuficiente la nivelul sistemului de sănătate şi riscul majorării şi severizării bolilor transmisibile şi nontransmisibile, care determină împreună grave pierderi umane, sociale şi economice.

Sistemul de sănătate trebuie să asigure echitate în alocarea resurselor şi accesul populaţiei la servicii de sănătate, servicii centrate pe pacient, satisfacţia reală a utilizatorilor pentru serviciile de sănătate, servicii de sănătate de calitate, la cel mai bun raport cost-calitate şi responsabilităţi clar definite ale tuturor părţilor implicate în procesul de prestare a serviciilor de sănătate.

ALDE pledează pentru eficientizarea continuă a infrastructurii spitaliceşti, dotarea cu echipament modern şi eficient din punctul de vedere al costului, implementarea tehnologiilor noi de tratament, externalizarea serviciilor spitaliceşti nemedicale, reprofilarea paturilor în paturi de îngrijire de lungă durată a pacienţilor cu maladii cronice, precum şi alte măsuri care ar putea influenţa pozitiv ameliorarea calităţii serviciilor medicale.

Vom susţine consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate, raţionalizarea infrastructurii instituţiilor medicale şi asigurărea cu dispozitive medicale performante, asigurarea securităţii farmaceutice şi a accesibilităţii fizice şi economice a medicamentului. Finanţarea sistemului de sănătate şi mecanismele de plată pentru serviciile de sănătate trebuie ajustate la necesităţile cetăţenilor.

Este prioritară îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre performante pentru sistemul de sănătate. Atenţie deosebită trebuie acordayă evaluării necesităţilor şi planificării asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate, asigurării acoperirii cu cadre a instituţiilor din regiunile rurale, motivării şi stimulării personalului din sistemul de sănătate, îmbunătăţirii politicilor de formare a cadrelor în învăţământul medical şi cel farmaceutic.

ALDE recunoaşte necesitatea promovării asistenţei medicale integrate şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale de calitate. Prestarea serviciilor de sănătate va avea ca bază evaluarea necesităţilor reale ale populaţiei în servicii de sănătate, consolidarea asistenţei medicale de urgenţă şi dezvoltarea serviciilor paramedicale, modernizarea serviciilor de asistenţă spitalicească, dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare şi la domiciliu şi sporirea rolului parteneriatului public-privat în furnizarea serviciilor de sănătate.

Optăm pentru sistemul mixt de asigurări de sănătate, cu poliţă medicală cumulativă. Fiecare cetăţean trebuie să aibă oportunităţi şi posibilităţi de a-şi atinge întregul potenţial de sănătate, nimeni nu trebuie sa fie dezavantajat pentru a-şi atinge potenţialul necesar.

6. REINTEGRAREA ŢĂRII ŞI A SOCIETĂŢII

Situaţia actuală a Republicii Moldova demonstrează că fără o consolidare a societăţii, ca una din priorităţile naţionale, calea spre dezvoltare va fi mult mai dificilă. Dezintegrarea ţării şi lipsa de progrese în reintegrarea ei produce efecte negative în toate domeniile, afectează securitatea statului, perspectivele dezvoltării şi ale integrării europene. Printre tacticile justificate, pe care Republica Moldova le mai poate aplica sînt menţinerea dialogului funcţional cu autoritățile Ucrainei și partenerii externi de dezvoltare, avansarea negocierilor în format extins.

Obţinerea unor rezultate cu adevărat tangibile în reintegrarea ţării va fi posibilă, dacă societatea Republicii Moldova va realiza reuşite şi prin efecte derivate, pe dimensiunile complexe de consolidare a statalităţii.

Un obiectiv al ALDE este dezvoltarea economică şi socială, promovarea şi a afirmarea deplină a libertăţilor fundamentale şi crearea unui nivel atractiv de trai pentru populaţia din toate teritoriile Republicii Moldova. În acest scop, vom acţiona pentru realizarea unui ritm sporit de creştere economică, care să constituie un factor de atractivitate pentru investitorii străini strategici.

Optăm pentru dezvoltarea educaţională, economică şi culturală intensă, pentru crearea unui mediu social în care cetăţenii din zona transnistreană să aibă convingerea că situaţia din Republica Moldova este calitativ diferită de conţinuturile campaniilor propagandistice impuse.

Procesul de reintegrare va fi impulsionat prin rezultate pozitive în economie şi în toate sferele vieţii sociale, prin sporirea susţinerii Republicii Moldova la nivel internaţional, prin concentrarea eforturilor diplomatice şi politice spre neadmiterea recunoaşterii autorităţilor separatiste şi spre determinarea acestor autorităţi spre discuţii constructive.

Se impune avansarea capacităţilor educaţionale, ştiinţifice şi de securitate a statului, de demascare a falsurilor şi stereotipurilor din conştiinţa socială, care menţin dezbinarea populaţiei pe criterii etnice, lingvistice şi religioase.

ALDE susţine consolidarea continuă a prezenţei instituţiilor internaţionale care activează în domeniul securităţii, consolidării statului de drept, aprofundării libertăţilor şi realizării reformelor.
Este necesară excluderea oricăror manifestări din partea guvernării centrale a Republicii Moldova, care ar putea crea percepţii de incertitudine şi îndoială cu privire la eventualitatea reintegrării politice şi economice a ţării.

7. SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI PENTRU FIECARE CETĂŢEAN

Interesele naţionale ale Republicii Moldova sînt asigurarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, dar aceste deziderate nu pot exista fără asigurarea siguranţei cetăţenilor, respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, garantarea şi implementarea valorilor democraţiei stabile şi autentice.

Componenta care vizează securitatea cetăţeanului ca individ şi membru al societăţii este sub presiune permanentă, cetăţenii se consideră permanent în nesiguranţă şi îngrijoraţi de viitorul lor şi al copiilor, mai multe fenomene nocive influenţează obiectiv aceste percepţii: război în vecinătate; sărăcia; instabilitatea politică, economică şi socială; criminalitatea şi corupţia; dorinţa de a părăsi ţara; neîncrederea în instituţiile care trebuie să asigure justiţia, securitatea şi protecţia cetăţenilor. În condiţii de insecuritate societală perspectivele dezvoltării statului sînt incerte, iar mecanismele şi valorile democraţiei nu se manifestă plenar şi eficient, acestea produc şi percepţii distorsionate.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa consideră procesul de integrare europeană drept unul din pilonii principali ai asigurării securităţii naţionale, în ambele componente ale acesteia: stat şi cetăţean. Pornind de la interesele securităţii naţionale, eforturile urmează a fi concentrate pe menţinerea vectorului integrării europene, pe restabilirea integrităţii teritoriale a statului şi pe securitatea cetăţeanului. Cooperarea externă în domeniul securităţii se va baza pe cooperarea la nivel internaţional, comunitar, regional şi al relaţiilor bilaterale.

Dezvoltarea democratică şi consolidarea securităţii cetăţeanului sînt priorităţi care trebuie promovate şi realizate în permanenţă, cu o concentrare deosebită a resurselor şi eforturilor. Pentru asigurarea securităţii societale este obligatorie asigurarea dezvoltării economice şi sociale ascendente, creşterea bunăstării populaţiei şi asigurarea prosperităţii. Securitatea pe plan intern priveşte exerciţiul deplin al drepturilor şi libertăţilor democratice, stabilitatea politică, reforma profundă a clasei politice, a administraţiei, justiţiei şi organelor de drept. Pentru asigurarea securităţii interne este obligatorie participarea activă a societăţii civile la procesul de guvernare, eradicarea corupţiei instituţionale, asigurarea armoniei interetnice şi interconfesionale. Asigurarea securităţii societale se va realiza prin promovarea şi afirmarea valorilor etice la care a subscris Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa: respect, toleranţă, dialog, compromis şi încredere.

Asigurarea securităţii naţionale implică modernizarea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, incluzînd Parlamentul, instituţia Preşedintelui Republicii Moldova, Ministerul de Externe şi instituţiile diplomatice, organele securităţii naţionale, de apărare şi organele afacerilor interne. Documentele de bază pe care se vor baza abordările în sfera securităţii sînt strategiile şi concepţiile în domeniile cheie: strategia securităţii naţionale, strategia naţională anticorupţie; strategia de reformă a justiţiei şi concepţiile de reformă a organelor de drept. Însă toate reformele şi acţiunile întreprinse în domeniul securităţii vor avea ca pilon şi principiu de bază securitatea cetăţeanului Republicii Moldova şi protejarea valorilor umane generale.

În realizarea priorităţilor securităţii, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează constant şi activ pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, pentru restabilirea autorităţii şi prestigiului structurilor de aplicare forţată a legii, eficientizarea managementului situaţiilor de urgenţă şi prevenirea acestora.

8. ŞTIINŢĂ, CULTURĂ ŞI INVĂŢĂMÎNT DE CALITATE

Societatea modernă şi prosperă se bazează pe oameni instruiţi şi cultivaţi, care asigură dezvoltarea continuă, iar statul este cunoscut, respectat şi promovat pe plan internaţional, în mare parte, datorită realizărilor culturii naţionale şi ale ştiinţei. Situaţia atestată privind domeniile în cauză relevă mai mult atitudini pasive, ignoranţă sau abordări interesate şi dăunătoare, cu efecte negative simţite în prezent şi care pot genera pierderi irecuperabile în viitor.

Cultura naţională – bază pentru evoluţie şi integrare

Sîntem nevoiţi să constatăm, că în istoria modernă a ţării noastre, toate elementele culturii naţionale au fost şi rămîn în continuare erodate de fenomenul ignoranţei şi nepriceperii administrării, nu au fost susţinute şi promovate în măsura potrivită valorii lor, ba mai mult decît atît – multe din ele au fost nimicite, prin subfinanţare, prin intervenţii abuzive şi criminale, dar pentru care nu a purtat răspundere nimeni. Fenomenul degradării şi distrugerii patrimoniului arhitectural şi a vestigiilor istorico-muzeistice rurale a căpătat proporţii îngrozitoare şi multe din acestea nu vor mai putea fi înlocuite prin nimic.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa consideră iminente trei priorităţi: – stoparea procesului degradării patrimoniului cultural existent, creat de înaintaşii noştri şi asigurarea protecţiei acestuia; – susţinerea şi promovarea libertăţii creaţiei fiecărei persoane, a creatorilor şi protectorilor valorilor culturale: oameni de artă, asociaţii şi alte tipuri de organizaţii şi instituţii care activează în domeniile respective; – asigurarea cadrului şi mecanismelor de extindere a capacităţilor de creaţie a noilor valori culturale. Pentru realizarea acestor priorităţi, vom asigura impunerea unor moratorii legale şi administrative asupra oricăror construcţii în zonele şi la obiectivele cu valoare cultural-istorică, excepţie constituind doar lucrările de reabilitare, conservare şi dezvoltare, efectuate cu autorizare şi control direct din partea autorităţilor statale şi a reprezentanţilor nestatali ai sectorului. Sumele alocate de stat vor asigura cel puţin conservarea obiectelor de patrimoniu prin alocarea unui procent minim din bugetul de stat, iar resurse speciale suplimentare vor fi îndreptate pentru programe (investiţionale) de reabilitare, restaurare şi promovare a patrimoniului cultural existent, la nivel naţional şi internaţional. Vom implementa programe de asigurare şi dezvoltare materială a instituţiilor de cultură şi a colectivelor acestora, pentru reabilitarea edificiilor, modernizarea echipamentului, asigurarea accesului la servicii moderne şi calitative etc. Pentru a asigura crearea de noi valori, trebuie să garantăm fiecărui cetăţean nu doar libertatea creaţiei, dar şi posibilitatea manifestării corespunzătoare a aptitudinilor şi talentului creator, iar pentru aceasta sînt necesare mecanisme de stimulare financiară şi materială. Finanţarea minimă este obligatorie, iar posibilităţile de creştere a finanţărilor şi stimulărilor vor depinde de impactul şi calitatea valorilor create, de promovarea acestora pe plan naţional şi internaţional şi vor fi asigurate în bază de concursuri publice oneste şi eficiente. Însăşi instituţiile de cultură vor trebui să diversifice serviciile pe care le prestează, să le facă accesibile şi atractive publicului larg.

Vom promova organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor culturale, turistice, artistice şi expoziţionale la diverse nivele: local, regional, naţional, european şi internaţional, inclusiv cu scopul sporirii atractivităţii obiectivelor şi activităţilor respective, pentru sectorul privat şi investiţional. Susţinerea activităţilor din sfera culturii implică parteneriat public-privat eficient şi în acest scop, relaţiile se vor constitui pe baza susţinerii şi responsabilităţii reciproce, astfel ca sponsorizările şi investiţiile să fie încurajate prin stimulente fiscale corespunzătoare, dar numai în cazuri şi procese de susţinere reală şi dezinteresată material.

Ştiinţă bazată pe inovaţie, eficienţă şi dezvoltare

Realizările ştiinţei autohtone necesită în continuare resurse considerabile pentru implementare şi nu sînt competitive pe plan internaţional, parteneriatele ştiinţifice nu se realizează în baza unor procese complexe şi bine planificate, adesea sînt abandonate, inclusiv din cauza factorilor administrativi, economici şi umani. În Republica Moldova, învăţămîntul superior participă insuficient în activitatea ştiinţifică şi de inovare, coordonarea în distribuirea resurselor pentru cercetare nu asigură autonomie suficientă şi necesită eficientizare. Potenţialul uman al sectorului ştiinţei este erodat de exodul de cadre, care nu a fost măcar limitat considerabil, tinerii cercetători şi cei care au realizări ştiinţifice apreciabile nu ezită să accepte propuneri din afară şi să se implice în proiecte externe, adesea fără a mai menţine legături cu comunitatea ştiinţifică autohtonă. Potenţialul ştiinţific rămîne neinteresat şi implicat insuficient în procesele economice, administrative, sociale şi chiar în procesele politice.

Politica în sfera ştiinţei necesită reformare bazată pe analiză profundă şi cu scopuri clar determinate spre care să tindă şi pentru care să acţioneze instituţiile de cercetare implicate, dar şi toate autorităţile statului, instituţiile private direct interesate în aplicarea realizărilor ştiinţifice. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru modele ştiinţifico-economice inovative, pentru modernizarea profundă a procedurilor şi colectivelor de cercetare ştiinţifică, în scopul asigurării flexibilităţii, eficienţei şi dezvoltării continui a cercetărilor şi a cercetătorilor. În condiţiile insecurităţii energetice a ţării prioritare rămîn cercetările şi adaptarea realizărilor ştiinţifice pentru asigurarea resurselor alternative şi regenerabile de energie, la costuri reduse şi cu randament sporit. O necesitate impetuoasă pentru dezvoltarea ştiinţei este atragerea investiţiilor private şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat în sfera ştiinţei, cu accent speciale pe inovaţii şi aplicativitate cotidiană. Sporirea prestigiului şi a nivelului de trai al cercetătorilor valoroşi, asigurarea şi susţinerea libertăţii de creaţie ştiinţifică, protejarea proprietăţii intelectuale constituie sarcini prioritare în politica statului şi pot limita exodul de capital uman, care deja este insuficient în Republica Moldova. Vom susţine colaborarea multilaterală dintre cercetătorii noştri şi cei străini, colaborarea între instituţiile ştiinţifice care activează în sectoare similare şi aspirarea plenară a experienţelor internaţionale reuşite în sfera ştiinţei. De o atenţie aparte din partea statului trebuie să aibă parte tehnologiile informaţionale moderne, domeniu în care savanţii şi specialiştii noştri au demonstrat înalte capacităţi şi în care mai există rezerve neexplorate, dar care rămîne supus proceselor de exod uman şi material, prin export de tehnologii şi softuri ce nu îţi găsesc aplicare locală.

Repartizarea alocaţiilor bugetare pentru cercetare ştiinţifică necesită eficientizare şi verificare continuă sub aspectul corectitudinii şi randamentului utilizării, iar priorităţile finanţării şi direcţiile strategice din sfera ştiinţei şi inovării trebuie supuse unui proces continuu de adaptare la necesităţile vieţii cotidiene, dar cu luarea în consideraţie a perspectivelor dezvoltării. Asigurarea libertăţii şi autonomiei activităţii de cercetare constituie principii de bază, dar în anumite sfere se poate interveni suplimentar prin autoritatea statului, atunci cînd sînt vizate securitatea naţională, drepturile şi libertăţile cetăţeanului, priorităţile politicii interne şi externe. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării vor fi implicate plenar în procesele de identificare şi prevenire a riscurilor pentru securitatea naţională, în procesele de înlăturare a acestor riscuri, de anihilare a prejudiciilor iminente pentru stat şi societate.

ALDE consideră că orice decizii cu impact major pentru societate nu pot fi luate decît după expertiză ştiinţifică aprofundată. Elita ştiinţifică trebuie să devină elita ţării, să fie reprezentată în organele puterii de stat şi să participe plenar în procesul decizional, atît în calitate de consultanţi la elaborarea de politici statale, cît şi în calitate de cei mai calificaţi decidenţi.

Învăţămînt (educaţie) de calitate

Capitalul uman existent în Republica Moldova rămîne nevalorificat în măsura necesară, inclusiv din cauza situaţiei testate în învăţămînt, care poate fi calificată drept deplorabilă, fiind profund afectată de neajunsuri şi probleme. Din cauza menţinerii presiunilor administrative, a centralizării sistemului de educaţie, prestarea serviciilor educaţionale adecvate nu este asigurată. Costurile pentru educaţie au crescut şi ating cifre record, chiar comparativ cu state europene dezvoltate. Chiar dacă învăţămîntul universitar devine mai accesibil, calitatea acestuia lasă mult de dorit, fapt demonstrat prin rata mică de angajare a absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţămînt şi salariile reduse ale acestora, ceea ce determină părăsirea locurilor de muncă de către proaspeţi absolvenţi, care aşa şi nu capătă deprinderi profesionale complexe. Cea mai gravă problemă o reprezintă faptul că învăţămîntul profesional, indiferent dacă se realizează în instituţii superioare, medii ori secundare, se confruntă de mai mult timp cu aceleaşi probleme: programe de studii teoretizate şi slabe; deficienţe de prognozare a forţei de muncă; pregătire redusă a cadrelor didactice şi perfecţionarea redusă a acestora; autonomie insuficientă a instituţiilor de învăţămînt; condiţii sociale şi de trai precare pentru studenţi. Majoritatea tinerilor absolvenţi nu sînt suficient de calificaţi şi nu pot fi implicaţi în activitate profesională la randament maxim, pentru sporirea capacităţilor acestora urmează a se investi suplimentar. În pofida încercărilor de a atrage profesorii la sate şi a susţinerii acestora inclusiv în plan financiar, situaţia serviciilor educaţionale în localităţile rurale rămîne deplorabilă şi chiar se agravează.

Consecinţele problemelor sînt resimţite profund în economie şi schimbarea situaţiei este posibilă doar prin asigurarea învăţămîntului de calitate şi orientat eficient. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa pledează pentru abordarea economică a educaţiei şi pentru o economie bazată pe cunoaştere. Optăm prioritar pentru corelarea cererii de pe piaţa muncii cu oferta educaţională, pentru a reduce inflaţia de cadre în domenii pentru care nu există cerere şi a concentra eforturile de pregătire profesională deosebită pentru domeniile în care cererea pieţei de muncă este majoră. Reforma învăţămîntului trebuie abordată pe dimensiuni diferite şi în toate cazurile libertatea academică va fi asigurată, dar şi însoţită de mecanisme corelative, pentru asigurarea eficienţei. Sistemul de învăţămînt urmează a fi racordat deplin la standardele europene nu numai prin numărul de ani de studii şi ore ascultate, dar prin calitatea studiilor şi verificarea acestora în cadrul instituţiei de învăţămînt. Investiţiile publice în învăţămîntul primar şi secundar urmează să crească considerabil, concomitent cu reducerea presiunii plăţilor indirecte. Sistemul educaţional urmează a fi bazat pe educaţie cognitivă, formarea abilităţilor atitudinale, formarea competenţelor şi creativitate.

Învăţămîntul superior trebuie să ajungă un pilon al dezvoltării, inovării şi competitivităţii, iar pentru aceasta el necesită reformare şi responsabilizare majoră, atît din partea celor care studiază, cît şi din partea corpului didactic. Cercetarea trebuie asigurată în instituţiile de învăţămînt superior, cu multiple aplicări practice în ţară şi peste hotare. Învăţămîntul secundar-profesional trebuie racordat deplin rigorilor şi practicilor comunitare în domeniu, iar creşterea mobilităţii elevilor şi studenţilor ar contribui la procesele respective, prin implicări practice a celor mai experimentaţi şi instruiţi.

Reforma în învăţămînt necesită implantarea unei politici de securitate educaţională corespunzătoare, pe care să o asigure instituţiile statului, dar să fie promovate şi intervenţii non-statale, deoarece lipsa ori nivelul redus al educaţiei profesionale afectează securitatea naţională pe termen mediu şi lung, precum şi securitatea individuală, prin determinarea unor procese migratorii ori de degradare socială.

9. RENAŞTEREA ŞI RECONSTRUCŢIA SATELOR MOLDOVEI

Localităţile rurale din Republica Moldova rămîn subdezvoltate, au grave deficienţe la capitolul infrastructurii, logisticii, capacităţilor umane şi administrative. Dezechilibrele actuale a nivelelor de dezvoltare economică şi socială dintre mediul rural şi urban, precum şi dintre regiuni sînt impedimente în dezvoltarea întregii ţări. Reducerea disparităţilor teritoriale în privinţa calităţii vieţii se poate realiza prin stimularea creşterii competitivităţii şi revitalizarea zonelor defavorizate.

ALDE conştientizează importanţa realizării unor reforme vaste, pentru reconstruirea cadrului administraţiei publice locale pe principii europene, de autonomie şi responsabilitate, prin parteneriat eficient între Guvern, autorităţi publice locale şi societate civilă (comunitatea locală). Vom acorda o atenţie deosebită suportului şi susţinerii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor, consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane, pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, perfecţionarea mecanismelor naţionale în domeniul descentralizării şi asigurarea autonomiei locale autentice.

Susţinem realizarea principalelor obiective ale dezvoltării regionale: funcţionarea eficientă a instituţiilor de dezvoltare regională; elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare regională durabilă pe termen lung şi a planurilor operaţionale pentru fiecare regiune. Pledăm pentru crearea parteneriatelor regionale strategice în vederea gestionării şi implementării proiectelor de dezvoltare regională. Sprijinim procesele participative pentru maximizarea impactului dezvoltării regionale asupra celor săraci, a păturilor defavorizate. Optăm pentru implementarea mecanismelor transparente şi eficiente de monitorizare şi evaluare a procesului de dezvoltare regională, dar şi pentru elaborarea şi funcţionarea unui mecanism viabil, flexibil şi durabil de finanţare a dezvoltării regionale.

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale

ALDE susține construcţia de conexiuni pentru comunităţile rurale de afaceri, asigurarea satelor Moldovei cu servicii bancare, asigurări, logistică, investiţii, instruire şi dezvoltare, care vor răspunde necesităţilor identificate de către autorităţile publice locale, împreună cu actorii relevanţi (businessul privat, sectorul asociativ). Trebuie promovate schimburi de experienţă şi proiecte de consultanţă tehnică la nivelul beneficiarilor din zonele rurale în materie de agricultură modernă, tehnologii agricole performante, agricultură ecologică, dar şi în materii legate de alte servicii şi industrii rurale, relevante pentru dezvoltarea satelor Moldovei.

Pledăm pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale prin dezvoltarea sectorului non-agricol, creşterea gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din mediul rural.
Vom opta pentru participarea investitorilor locali şi străini la realizarea programelor de reabilitare a infrastructurii rurale: spaţiu locativ; infrastructură rutieră; gazificare; energie; apă şi canalizare. Vom susţine colaborarea instituţiilor moldoveneşti cu cele din statele vecine în vederea creierii de sisteme comune de prevenire a riscurilor naturale, tehnologice şi industriale şi de interacţiune în condiţiile de forţă majoră.

Agricultură modernă şi performantă

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa îşi propune atingerea a trei categorii de obiective pentru dezvoltarea agriculturii performante:economice, prin promovarea progresului tehnic, alocarea optimă a resurselor, creşterea producţiei agricole; sociale, prin asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru agriculturi, cu preţuri rezonabile pentru consumatori; politice, prin garantarea securităţii alimentare şi popularea uniformă a regiunilor. Optăm pentru modernizarea sectorului agrar prin înzestrarea tehnică a entităţilor agricole, extinderea irigaţiei, optimizarea structurii înfiinţărilor agricole şi extinderea spectrului de culturi agricole cultivate în ţară. Este necesară crearea unităţilor de aprovizionare cu input-uri moderne şi calitative pentru agricultură şi a celor de colectare a produselor agricole, liberalizarea importurilor de input-uri agricole cu scopul creşterii producţiilor şi randamentelor medii în sectoarele vegetal şi animalier.

Corelarea între politica de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi politicile sectoriale (funciare, de piaţă, fiscale, comerciale, de creditare, şi de investiţii) este o condiţie importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne, bazată pe performanţă şi dotare tehnică corespunzătoare. ALDE va susţine măsurile de politici direcţionate spre eliminarea decalajului existent la nivel regional în dotarea tehnică a producătorilor agricoli.

ALDE va pleda pentru măsuri de politici îndreptate pentru încurajarea investiţiilor către sectoarele care generează profit, pentru descurajarea agriculturii de subzistenţă şi crearea unui mediu de afaceri fiscalizat, care sa genereze venituri la bugetul de stat. Vom susţine măsurile de politică realizate pentru descurajarea fenomenului concurenţei neloiale în mediul rural, asigurarea transparenţei în procesul de acordare a subvenţiilor şi înlăturarea deficienţelor existente în procesul de alocare a ajutoarelor de stat pentru agricultură.

Sunt necesare programe de stat menite să stimuleze readucerea în circuitul agricol a proprietăţilor funciare gestionate neeficient, fără atentarea la dreptul de proprietate. ALDE susţine stimularea creşterii productivităţii în agricultură şi a calităţii produselor agricole, prin introducerea unor baremuri de productivitate şi calitate obligatorii la sprijinul acordat de stat pentru creşterea culturilor agricole şi a animalelor, promovarea egalităţii de şanse, stimularea ocupării şi stoparea migraţii din mediul rural, combaterea sărăciei, creşterea capacităţii de a răspunde la cerinţele sporite pentru o calitate mai bună a vieţii.

Pledăm pentru o ofertă locală mai valoroasă de produse şi servicii agricole competitive şi calitative pentru export şi piaţa internă, servicii de turism rural, creşterea asortimentului de producţie vegetală şi animală din sectoarele considerate în prezent secundare în agricultură, cum ar fi producerea plantelor aromatice, utilizate la producerea uleiurilor volatile şi de plante medicinale, cunicultură, piscicultură şi apicultură.

Creşterea veniturilor populaţiei din mediul rural

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa este pentru politici de stat echilibrate direcţionate spre stoparea exodului populaţiei din mediul rural şi crearea de condiţii pentru revenirea, stabilirea şi ocuparea în cîmpul muncii a persoanelor plecate la muncă peste hotarele ţării. Combaterea sărăciei în mediul rural, asigurarea accesului populaţiei rurale la un loc de muncă stabil, studii şi servicii medicale de calitate sînt o prioritate a partidului.

ALDE susţine dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, crearea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din mediul rural, oferirea facilităţilor pentru încurajarea achiziţiei terenurilor agricole de către tinerii fermieri.

Programele de dezvoltare pentru zonele rurale defavorizate trebuie să urmărească crearea condiţiilor pentru apariţia şi consolidarea uni sector non-agricol în mediul rural, asimilarea forţei de muncă din agricultură şi crearea de condiţii acceptabile pentru întreprinderile ce doresc să părăsească circuitul agricol. Este prioritară instruirea funcţionarilor publici din administraţia publică locală şi a personalului organizaţiilor neguvernamentale regionale în vederea atragerii resurselor suplimentare pentru proiecte de dezvoltare regională.

10. DEZVOLTARE DURABILĂ

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica al căror fundament î-l reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice şi potenţialul natural. Dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. Dezvoltarea durabila poate fi privita ca o adaptare a societăţii şi a economiei la marile probleme cu care omenirea se confruntă în prezent: schimbările climatice, criza de apă, poluarea aerului, seceta, deşertificarea, degradarea solurilor, epuizarea unor resurse naturale, deşeurile, pierderea biodiversităţii, creşterea populaţiei, sărăcia, migraţia etc. ALDE conştientizează, ca pentru preîntîmpinarea, contracararea si eliminarea repercusiunilor acestora şi pentru asigurarea dezvoltării economice, progresului social si dezvoltării umane sînt necesare măsuri concrete pe fiecare filieră.

Ţinînd cont de faptul, că procesul de integrare europeană presupune si standarde europene în materie de dezvoltare durabilă, ALDE susţine obiectivele generale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene: limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu; sistemul de transport satisfăcător nevoilor economice, sociale şi de mediu; modele de producţie şi consum durabile; îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale; promovarea activă a dezvoltării durabile pe scara largă etc.

ALDE optează pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ resurse-producţie-transport-distribuţie-consum final prin optimizarea proceselor de producţie şi distribuţie şi prin reducerea consumului total de energie primară raportat la valoarea produselor sau serviciilor. Vom promova programele, care au drept obiectiv creşterea ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile în consumul total şi în producţia de electricitate,

Este necesară utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea progresivă a ponderii acestora în consumul final; promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, valorificarea resurselor secundare de energie, susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul energetic, cu accent pe sporirea gradului de eficienţă energetică.

Considerăm primordială reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi din ţară, protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone sînt considerate priorităţi de partid.

ALDE susţine promovarea programelor de îmbunătăţire a calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în zonele urbane şi rurale şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. Aceste programe sînt menite să sprijine autorităţile locale în vederea accesării finanţării internaţionale în aglomerările mici şi mijlocii, cu scopul de a reabilita şi a moderniza infrastructura locală de apă, dar şi pentru promovarea utilităţilor regionale auto-finanţabile prin introducerea principiilor de recuperare a costurilor şi de eficientizare a activităţii acestora.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa optează pentru crearea şi dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în raioanele ţării. Susținem punerea în aplicare a proiectelor integrate de gestionare a deşeurilor la nivel naţional şi regional prin orientarea ierarhică a investiţiilor conform priorităţilor stabilite: prevenire, colectare selectivă, reciclare, valorificare, tratare şi eliminare. Programele de management integrat se vor extinde progresiv şi în mediul rural prin instituirea unor servicii de colectare, şi prin eliminarea gropilor de gunoi necontrolate.

Este necesară evaluarea complexă a resurselor fondului funciar, reabilitarea acestora. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa va susţine programele axate pe reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone. Se va acţiona pentru eficientizarea intervenţiilor după inundaţii şi alte dezastre naturale (cutremure, alunecări de teren) prin crearea unor unităţi operative speciale, instruirea şi dotarea lor cu echipamente, precum îmbunătăţirea sistemelor de avertizare şi informarea publică asupra riscurilor.

11. INTEGRARE EUROPEANĂ CU STANDARDE EUROPENE INTERNE

Republica Moldova întruneşte mai multe condiţii obiective, care facilitează considerabil procesul integrării europene: amplasarea geografică, numărul relativ mic al populaţiei, nivelul culturii şi educaţiei generale, schimburile frecvente şi un număr considerabil de cetăţeni care deja se află în ţările Uniunii Europene. Sîntem un stat cu vocaţie europeană, susţinem valorile politice comunitare, putem contribui la tezaurul cultural al Europei unite. Doar vectorul european poate oferi ţării noastre posibilitatea dezvoltării şi atingerii valorilor democraţiei autentice, iar implementarea standardelor comunitare şi a celor mai bune practici europene în toate sferele vieţii pot asigura o apropiere reală a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Pentru apropierea de UE, este necesară accelerarea reformelor interne politice, economice şi democratice în vederea întrunirii criteriilor de aderare de la Copenhaga, adoptarea şi promovarea standardelor şi normelor europene în toate domeniile de activitate. Se impune fundamentarea şi consolidarea instituţiilor democratice, a statului de drept şi a drepturilor omului, în conformitate cu practica, principiile şi standardele Uniunii Europene.

ALDE optează pentru revizuirea şi consolidarea mecanismului de coordonare a reformelor şi angajamentelor asumate în faţa partenerilor comunitari, prin instituirea unei structuri guvernamentale distincte, direct responsabile de domeniul integrării europene.
Demonstrînd perseverenţă şi fermitate în acţiuni vom fi capabili să trezim interesul partenerilor din Uniunea Europeană faţă de ţară şi poporul nostru, vom dovedi că sîntem demni de a ne considera europeni, vom trezi sentimentul de respect faţa de poporul şi ţara noastră şi cel mai important – vom renaşte sentimentul de respect propriu al cetăţenilor Republicii Moldova faţă de ţara lor.

12. POLITICĂ EXTERNĂ PRINCIPIALĂ ŞI ECHILIBRATĂ

În peste 30 de ani de existenţă, Republica Moldova aşa şi nu a fost în stare să formuleze principii clare, transparente şi efective ale politicii sale externe. Iniţial, prea lung a durat orientarea în spaţiul politic înconjurător, oscilînd între dorinţa de a se rupe din cîmpul magnetic al spaţiului ex-sovietic şi frica unor inovaţii cardinale în domeniile economic, politic şi social. diplomația moldovenească fiind dominată de fluctuaţii.

Autorităţile Republicii Moldova nu au reuşit să stabilească un sistem complex al politicii externe, care ar reflecta şi ar promova în exterior interesele naţionale multidimensionale – economice, politice, energetice, demografice, sociale, de securitate etc. Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa propune reformatarea principiilor de pregătire şi adoptare a deciziilor de politică externă, fortificarea sistemului diplomatic al Republicii Moldova în calitatea lui de avangardă a promovării intereselor şi imaginii ţării.


Ministerul de externe urmează a fi transformat într-o structură eficientă, înalt profesionistă, demnă după conţinut şi formă de funcţia diplomatică. Este imperios necesară depolitizarea serviciilor implicate în promovarea politicii externe a Republicii Moldova, activitatea acestora urmînd a fi bazată doar pe interesele naţionale ale ţării, pe necesitatea protejării intereselor şi demnităţii cetăţenilor Republicii Moldova. Ca urmare a realizării obiectivelor propuse, Republica Moldova va obţine un serviciu diplomatic performant, capabil să promoveze cu demnitate o politică externă în conformitate cu interesele naţionale şi ale cetăţenilor săi. Politica externă a Republicii Moldova va deveni adecvată necesităţilor statului şi societăţii, responsabilă, previzibilă, activă şi multidimensională. Este necesară concentrarea eforturilor pentru a ridica la un nivel net superior autoritatea Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale şi regionale la care participă, prin promovarea unei poziţii active vis-a-vis de subiectele de importanţă globală şi regională. Urmează a fi elaborate, negociate şi implementate reguli de comportament în raport cu principalii actori internaţional şi regionali, în vederea stabilirii unui cadru predictibil în colaborarea cu partenerii.

Mecanismele politicii externe trebuie să promoveze cu eficacitate şi perseverenţă interesele naţionale ale statului, să protejeze interesele şi demnitatea cetăţenilor Republicii Moldova. ALDE susţine extinderea numerică a reprezentanţelor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în special în ţările care reprezintă un centru activ al intereselor şi proceselor economice, politice, culturale, precum şi în ţările cu o prezenţă semnificativă a originarilor din Republica Moldova.

Pledăm pentru crearea unui sistem special de luare a deciziilor în politica externă, care ar ţine cont atît de interesele politice ale statului, cît şi de interesele din domeniile economiei reale, comerţului, energeticii, transportului, educaţiei, ocrotirii sănătăţii – domenii ce asigură bunăstarea şi dezvoltarea armonioasă a societăţii.

Este necesar dialogul permanent, perseverent şi transparent cu ţările vecine – Ucraina şi România, în vederea asigurării cadrului stabil şi reciproc avantajos de colaborare, lipsit de politizare excesivă a subiectelor de interes reciproc. Trebuie consolidat cadrul adecvat al relaţiilor cu Federaţia Rusă, avînd în vedere interesele naţionale ale Republicii Moldova dar şi ţinînd cont de rolul şi poziţia Federaţiei Ruse în subiecte ce ţin de integritatea teritorială a ţării, dar şi de importanţa Rusiei în calitate de actor internaţional şi regional.

ALDE susţine crearea condiţiilor pentru sporirea credibilităţii Republicii Moldova în raporturile sale cu ţările-membre ale Uniunii Europene şi SUA, în vederea asigurării asistenţei consistente pentru continuarea şi intensificarea reformelor structurale. Republica Moldova trebuie să fie apreciată în calitate de partener credibil şi previzibil, care a depăşit etapa de incertitudine şi inconsecvenţă, care lucrează eficient pentru sine şi pentru parteneri.

Alătură-te
Echipei Noastre

Completează acest formular și
aderă la partid sau fii voluntar!

Date de contact
Domiciliu